Nasza oferta

Miesięczne czesne żłobka “KRASNAL” wynosi - 880 zł
Czesne pokrywa opiekę i koszt pełnego wyżywienia dziecka

Liczba miejsc w żłobku - 120
Liczba oddziałów - 8
Liczba dzieci w oddziale - od 8 do 18


ZAPEWNIAMY